Saure, Annamari

Pääsin tapaamaan Buranovin mummoja Udmurtiaan kesällä 2017.

Olen ammatiltani äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja työskentelen Mukkulan peruskoulussa. Olen oppi- ja tietokirjailija. Ensimmäinen oppikirjani ilmestyi vuonna 1993, minkä jälkeen olen tehnyt kirjoja ihan koko ajan opetustyöni ohella, rinnalla ja välillä virkavapaallakin. Olen kirjoittanut työryhmässä kaksi oppikirjasarjaa ja monia muita oppimateriaaleja. Lisäksi olen tehnyt työparin tai työryhmän kanssa sähköisiä oppimateriaaleja. Yksi jännittävimmistä oli päästä mukaan pedagogisia ratkaisuja pohtivaksi jäseneksi tekemään hantilapsille suunnattua työkirjaa ja laajemmalle vastaanottajakunnalle verkkosivustoa Suomesta Siperiaan.

Oppimateriaalien kirjoittamisen lisäksi olen koonnut kuusi runoantologiaa ja yhden novelliantologian. Yleisiksi tietokirjoiksi luokiteltavia kirjoja olen kirjoittanut joko työparin tai työryhmän kanssa viisi. Olen kouluttautunut myös kirjoittamaan selkokieltä.

Kirjallisuuteen liittyvissä luottamustehtävissä olen toiminut jonkin verran. Olen ollut muun muassa Äidinkielen opettajain liiton julkaisuryhmän jäsen kymmenen vuotta (2000 – 2011), Selkokeskuksen neuvottelukunnan jäsen (2002 – 2006), Suomen Tietokirjailijat ry:n Lahden aluetoimikunnan vetäjä (2003 –2007) ja Salpausselän kirjailijoiden hallituksen jäsen (2005 -2007). Nyt olen Suomen tietokirjailijat ry:n hallituksen jäsen (vuodesta 2018).

 

Julkaisut

 

Oppikirjat

 

Kalalahti, Aulikki - Koskipää, Ritva - Parko, Kaija - Saure, Annamari - Sinko, Pirjo - Talvitie, Ulla - Vänni, Sari: Äidinkieli 7 – 9 (kolme oppikirjaa, kolme oppimisvihkoa, kolme opettajanopasta) Weilin+Göös. 1993 – 1997

Kalalahti, Aulikki - Saure, Annamari: Kieleke. Äidinkielen ja kirjallisuuden lisä- ja erityisopetusmateriaali yläasteelle. WSOY. 1999.

Helttunen, Anne - Saure, Annamari: Maailma on teonsana. Tietoa ja tehtäviä. WSOY. 2000.

Toivakka, Sari - Saure, Annamari - Nuorgam, Virve - Lyyri, Maija: Kirjan ystävä. Kirjallisuudenopetuksen menetelmäopas perusasteelle. Laatusana Oy ja Konsantika Oy. 2000.

Saure, Annamari - Toivakka, Sari - Lehti, Päivi - Levola, Kari: Salasana. Äidinkielen ja kirjallisuuden tietokirja 7 - 9. WSOY. 2002.

Saure, Annamari - Toivakka, Sari - Lehti, Päivi - Levola, Kari: Salasana. Äidinkielen ja kirjallisuuden taitovihkot 7, 8 ja 9. WSOY. 2002, 2003 ja 2004.

Saure, Annamari – Toivakka, Sari – Lehti, Päivi – Levola, Kari: Salasana 7, 8 ja 9. Opettajan opas. WSOY 2003, 2004 ja 2005.

Helttunen, Anne – Saure, Annamari: Runo näytä hampaasi. Suomalaisia nykyrunoja. Tietoa ja tehtäviä. WSOY. 2004

Kaipainen, Suvi – Saure, Annamari: Aiheesta ajatukseen. Tekstitaitoja peruskoululle. Laatusana 2006.

Saure, Annamari: Kirjoitan – siis olen! Luovan kirjoittamisen opas peruskoulun 5.-9. luokille. Laatusana 2008.

Saure, Annamari – Levola, Kari: Runo vieköön –opas. Lukukeskus. 2009.

Anne Helttunen, Anna Kangas, Ulla Kostiainen, Ildikó Lehtinen, Jenni Reuter, Annamari Saure: Suomesta Siperiaan, työkirja hantilapsille. Kulttuurien museo / Museovirasto 2010

Kaipainen, Suvi – Lounavaara, Marja-Terttu – Saure, Annamari: Ajatusten kartta – tekstilajit elämään. Laatusana. 2015.

 

Yleiset tietokirjat

 

Helttunen, Anne - Saure, Annamari: Elämä on suuri runo. Eino Leino, runoilija ja vaikuttaja. WSOY. 2003.

Saure, Annamari – Saure, Heikki: Norsu nuhassa. Vitsejä ja vitsitietoa (selkokirja). Pieni Karhu. 2004.

Saure, Annamari – Saure, Heikki: Silakka korvassa. Huumorikertomuksia ja tietoa. Pieni Karhu 2005.

Helttunen, Anne – Saure, Annamari – Suominen, Jari: Haltiakuusen alla, suomalaisia kirjailijakoteja. Avain. 2013.

Helttunen, Anne – Saure, Annamari – Suominen, Jari: Mieli ja maisema. Kirjailijoiden työhuoneita. Avain. 2015.

 

Toimitetut antologiat


Saure, Annamari: Maailmaan on puhjennut ruusu. Runoja nuorille vanhemmille. Otava.. 1990.

Saure, Annamari: Maailma on minun. Runoja nuorille. Otava. 1991.

Saure, Annamari - Vänni, Sari: Uskalla. Yhdeksäsluokkalaisten runoja. WSOY. 1997.

Helttunen, Anne - Saure, Annamari: Maailma on teonsana. Suomalaisia runoja. WSOY. 1999.

Ripatti, Marianne - Saure, Annamari: Nuoruus nyt! Suomalaisia nykynovelleja. WSOY. 2002.

Helttunen, Anne - Saure, Annamari: Laulaja tähtiä laulelee. Eino Leinon runoja. WSOY. 2003.

Helttunen, Anne – Saure, Annamari: Runo näytä hampaasi. Suomalaisia nykyrunoja. WSOY 2004


Verkkomateriaalit


Lehti, Päivi – Junell, Outi – Saure, Annamari: Salasana-verkkosivut. WSOY. 2004.
Kaipainen, Suvi – Saure, Annamari: eKielikopteri, kielen kuvauksen ja kielenhuollon teoriaa ja harjoituksia sisältävä verkkomateriaali. WSOY. 2009.

Anne Helttunen, Anna Kangas, Ulla Kostiainen, Ildikó Lehtinen, Jenni Reuter, Annamari Saure: Suomesta Siperiaan –verkkonäyttely. Kulttuurien museo / Museovirasto 2010