Hyvönen, Anja

Kirjailija, vapaa toimittaja (SJL)

Jo lapsena minun oli pakko kirjoittaa. Aluksi runoja ruutupaperille isän arvioitavaksi. Sitten paikallislehteen. Monimutkaisen maailman sanat vaativat haltuunottoa koko nuoruuteni ajan. Ja myöhemmin, opiskeltuani aikuisiällä toimittajaksi ja etsiessäni totuutta maailman ääristä. Sitten vaativa hiljaisuus, jonka sisällä lauseet syntyivät. Oma ja toisten todellisuus sai ääriviivat, joita on pakko piirtää.

Teokset:

Konkurssi - Kirjapaja
Kultainen Vasikka - Koivu ja tähti
Unelma - Siniplaneetta
Oodi suomalaiselle työlle nyt - Runogalleria

Työn alla dokumenttiromaani Kielletty lähtö yhdessä tutkimusprofessori Timo Partosen kanssa. Julkaisu vuoden 2019 aikana. (Esittely alempana)

Muuta:

Kaksi dokumenttielokuvan käsikirjoitusta

Erilaisia käsikirjoituksia:

YLE
Artikkeleita elämänkertakirjoihin

Perhe:

Parisuhteessa

Poika asuu perheineen Japanissa


Yhteystiedot:

Hämeenkatu 6 A 1, 18100 Heinola
anja.hyvonen (at) gmail.com

-

Esittely tekeillä olevasta dokumenttiromaanista Kielletty lähtö (ilmestyy 2019) 

Tutkimusprofessori Timo Partonen ja toimittaja Anja Hyvönen

Kirjan lukijoille

Tämä kirja on fiktiivinen tragedia, jonka pohjana ovat kokemukselliset kertomukset. Draaman lomaan on punottu psykiatrian ja psykososiaalisten yhteiskuntatieteiden asiantuntijoiden tutkimuksiin perustuvaa tietoa, sekä ensiapua ja toivoa antavia tahoja ikäihmisten henkiseen hätään.

Dokumenttiromaani on rakennettu ihmisen kahdesta kokemisen tasosta: tunteen ja järjen dialogista. Ihminen reagoi ensisijaisesti tunteella, mutta toimintaa ohjaa yleisesti ottaen rationaalinen ajattelu. Ahdistuksen vallassa elävä masentunut ihminen, ei kykene jäsentämään ympäröivää todellisuutta ja sen toimintavaihtoehtoja. Vanhuksemme, suurten ikäluokkien edustajat, muodostavat
poikkeuksellisen arvomaailman armeijan tässä yhteiskunnassa. Sen, johon heidät oli lapsuudessa kasvatettu ja jonka pohjalle he olivat rakentaneet elämänsä. Nykyiset ikäihmisemme ovat oman aikansa muokkaamia ja heidän ongelmansa kaipaavat uudenlaisia lähestymismalleja.

Vanhuus on hyvin erikoislaatuinen elämän vaihe. Koska siinä ei ole nuoruuteen kuuluvaa pitkäjänteistä tulevaisuutta, heidän elämänsä täyttyy muistoista. Tämän kapean perspektiivin vuoksi onnellisuuden edellytykset ovat heikot ja kärsimyksen edellytykset hyvät. Joka toinen tai joka kolmas päivä joku yli 65-vuotias ikäihminen tekee itsemurhan. Ennaltaehkäiseviä tahoja kuitenkin on olemassa.

Toukokuussa 2013 Maailman terveysjärjestö WHO:n 66. yleiskokous otti käyttöön WHO:n ensimmäisen laajan mielenterveyden toimintasuunnitelman. Itsemurhien ehkäisy on keskeinen osa tätä toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on laskea maiden itsemurhalukuja 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi on olemassa kolmannen sektorin tarjoamia palveluita ja vapaaehtoistoimintaa vanhuksen mielenterveysongelmissa ja itsemurhien ennaltaehkäisyssä. Nämä kolme organisaatiomallia muodostavat palvelukehän. Se tukee myös omaisia, joiden hätä sokaisee näkemästä läheisen ikäihmisen kokonaistilannetta ja sen vaatimia hoito- ja tukitoimia.

Digitalisoituva yhteiskunta syrjäyttää ikäihmiset uhkakuvia maalailevaan marginaaliin, jonka sekasortoisia puitteita poliitikot rakentavat ja purkavat kiihtyvällä tahdilla. Kasvattaen ikäihmisissä pelkoa ja epätoivoa selviytyä maailmassa joka on jättänyt heidät yksin. Lisäksi nyky-yhteiskunnan organisaatioiden rakenteissa lähiomaiset putoavat terveydehuoltoa ja omaisia syyllistävään kuiluun. Vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi on tarjottu monesta näkökulmasta.

Teknologinen kehitys tarjoaa kuitenkin uudenlaisia vaihtoehtoja vanhusten, heidän omaistensa ja tarvittaessa psykiatrisen ammattilaisen vuorovaikutukselle ja seurannalle. Siihen kuuluu sukupolvien kohtaaminen tietotekniikan parissa. Varhaisnuorten innostus seurata teknologista kehitystä, auttaa ikäpolvia lähestymään toinen toisiaan. Ikäihmisen kognitiivisen, psyykkisen ja mielenterveydellisen kunnon kehittäminen ja ylläpito yhdessä nuorten kanssa, parantaa myös nuorten sosiaalisia taitoja. Ottamalla opetustoimintaan mukaan edellä mainittua tietotaitoa, psyykkisiin sairauksiin ja mielenterveysongelmiin iskostunut häpeä ja kynnys hakea apua madaltuu. Samalla kylmä teknologisen datan tuottaminen monipuolistuu ja huomioi ihmisenä olemisen kokonaisvaltaisuuden myös teknologian parissa suunnittelua ja ohjelmointityötä tekevien keskuudessa.

Kirjan ovat kirjoittaneet THL:n tutkimusprofessori, psykiatrian erikoislääkäri, dosentti Timo Partonen ja vapaa toimittaja, kirjailija Anja Hyvönen.

Toimittaja Anja Hyvönen on kirjoittanut fiktion ja laatinut dramaturgian asiantuntijoiden faktatietojen sijoittamisesta draaman tapahtumien keskelle. Asiantuntijoiden osuudesta vastaa professori Timo Partonen.