Tapahtuma-arkisto

MILA TERÄS EDELLEEN SALPAUSSELÄN KIRJAILIJOIDEN JOHDOSSA

(Vas) Lealiisa Kivikari, Mila Teräs, Kari Kitunen, Annika Eräpuro (edessä), Annamari Saure (takana), Marja Aho ja Merja Toivanen. Kuvasta puuttuu Katriina Ranne.

Salpausselän Kirjailijoiden vuosikokous valitsi kirjailija Mila Teräksen johtamaan edelleen kirjailijayhdistystä. Muiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Marja Aho (varapuheenjohtaja), Annika Eräpuro (uusi), Kari Kitunen, Lealiisa Kivikari, Katriina Ranne ja Annamari Saure. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät hoitaa jatkossakin Merja Toivanen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Ina Ruokolainen (varalla Leena Sorvali) ja Tapani Tukiainen (varalla Sauli Hirvonen).

Jäsenmaksuksi vuodelle 2019 päätettiin 27 euroa. Siinä on korotusta 2 euroa. Maltilliseen korotukseen päädyttiin, jotta pienillä varoilla toimiva yhdistys voi jatkossakin järjestää koulutusta ja muuta toimintaa jäsenilleen.

Vuosikokouksessa nimitettiin Salpausselän Kirjailijoiden kunniajäseniksi Onerva Vartiainen ja Jouko Tallinmäki. Heidän ansioikseen luettiin muun muassa pitkäjänteinen työskentely päijäthämäläisen kirjallisuuden edistämiseksi sekä itse kirjoittaen että alueellisia kirjailijoita huomioiden. Lisäksi molemmat ovat toimineet useita vuosikymmeniä Salpausselän Kirjailijoissa.

Salpausselän kirjailijat ry:n vuosikokous Wanhassa Herrassa

Tervetuloa Salpausselän kirjailijat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään Wanhassa Herrassa (Laaksokatu 17, Lahti) keskiviikkona 20.2.2019 alkaen klo 18.

Tilaisuudessa muun muassa hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan johtokunta, ehdotetaan kunniajäseniä ja päätetään jäsenmaksusta. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle – kahvia ja suolaista piirakkaakin on tarjolla.

Mila Teräs ja johtokunta

Salpausselän kirjailijat ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 11.2.2020 alkaen klo 18.00 ravintola Wanhassa Herrassa, os. Laaksokatu 17, Lahti.

ESITYSLISTA 

1 Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen 

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden vaalit 

3 Työjärjestyksen hyväksyminen 

4 Johtokunnan hyväksymien vuosi- ja tilikertomusten ja toiminnantarkastajien lausuntojen käsittely 

5 Johtokunnan vastuuvapaus 

6 Johtokunnan puheenjohtajan vaali vuodeksi 2020 

7 Johtokunnan jäsenten vaali vuodeksi 2020 

8 Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaalit 

9 Jäsenmaksun suuruus yhdistyksen jäsenille 

10 Yhdistyksen toimihenkilöiden ja johtokunnan jäsenten palkkioiden käsittely 

11 Johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion 2020 käsittely 

12 Jäsenasioiden käsittely 

12.1. Kunniajäsenet 

12.2. Erotettavat jäsenet jäsenmaksujen laiminlyöntien takia 

12.3. Jäsenpostituksen lopettamispäätökset jäsenmaksujen 

laiminlyöntien takia 

13 Muiden johtokunnan tai yhdistyksen taholta vuosikokoukselle esitettyjen kirjallisten aloitteiden ja asioiden käsittely 

14 Kokouksen päättäminen