Jäsenilta 13.5.2013

Jäsenilta ma 13.5.2010

Salpausselän kirjailijoiden koulutus- ja keskustelutilaisuus pidettiin maanantaina 13.5.2013 Kahvila Karirannassa. Alustajina keskustelua virittämässä olivat Eija Piekkari, Kalle Veirto ja kirjallisuuden läänintaitelija Päivi Haanpää.

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Sandberg avasi jäsenillan.
Kahvila Karirannan kabinetti oli täynnä kirjailijoita.
Kalle Veirto kertoi omista työskentelytavoistaan kirjailijana sekä päätöksestään ryhtyä kokopäivätoimiseksi kirjailijaksi. Hän on tähän saakka työskennellyt urheilutoimittajana Etelä-Suomen Sanomissa.
Kalle nauratti jäseniltayleisöä hauskalla kerrontatyylillään, jolla hän kuvaili omaa kirjailijantyötään.
Eija Piekkari puhui dekkariensa synnystä ja kirjailijantyöstään, jota hän tekee vakituisen päivätyönsä ohessa.
Eijan kirjojen tapahtumapaikat ja henkilöt herättivät kiinnostusta, mikä niissä on totta ja mikä keksittyä, koska Eijan kirjat sijoittuvat länsi-Hollolaan. Siitä aiheutuikin vilkas ja hauska keskustelu kirjailijoiden kirjojen henkilöistä, voiko todellisia ja tunnistettavia henkilöitä käyttää kirjoissa, onko heitä käytetty, mitä mahdollisesti on seurannut, jos tunnistettavia henkilöitä on kirjaan otettu, millä perusteilla kirjailija kirjojensa henkilöt valitsee ja kuka voi päästä kirjan henkilöksi. On myös käynyt niin, että joku on ollut tunnistavinaan itsensä kirjasta, vaikkei kirjailija olekaan kyseistä henkilöä kirjassaan käyttänyt.
Kirjallisuuden läänintaitelija Päivi Haanpää Taiteen edistämiskeskuksesta, Hämeenlinnan sivutoimipisteestä kertoi Hämeen Taidetoimikunnasta sekä apurahakäytännöistä, jonka jälkeen hän antoi vinkkejä kirjoittajille kirjoittamisen avuksi.
Mila Teräs kertoi omien kirjojensa menestyksestä Saksassa.