Säännöt: 2. § ja 3. §

SÄÄNNÖT

Salpausselän kirjailijat ry:n säännöt, 2. ja 3. §

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on olla seudun kirjailijoiden ja
kirjoittajien yhdyssiteenä, laajentaa heidän ja yleisön tietoja ja näkemyksiä kirjallisuudesta
sekä valvoa jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja.

3 § Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys

* pyrkii kohottamaan kirjallisuuden yleistä arvostusta

* järjestää koulutus-, neuvottelu-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia

* voi harjoittaa kilpailu- ja tiedotustoimintaa

* seuraa kustannusten ja kirjallisten palkkojen kehitystä ja pitää jäseniänsä niissä ajan tasalla

* valvoo alueellisten järjestöjen, lauta- ja toimikuntien oikeudenmukaisuutta kirjailijoiden ja kirjoittajien osalta.

* voi liittyä ja osallistua alansa keskusjärjestöjen ja paikallisten yhdistysten toimintaan

* voi ottaa vastaan kannatusmaksuja, lahjoituksia ja apurahoja

* myöntää kirjailijoille ja kirjoittajille apurahoja ja stipendejä

* tekee tutustumiskäyntejä erilaisiin laitoksiin ja selvittää erilaisten yhteiskunnallisten järjestöjen toimintaa

* pidättäytyy kaikesta puoluepoliittisesta toiminnasta