Tietosuojaseloste - Jäsenrekisteri

Laadittu 6.8.2018

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Salpausselän kirjailijat r.y.
Postiosoite: Koivumäentie 12, 15240 Lahti / Merja Toivanen
Puhelin: 040 865 6097 / Merja Toivanen
Sähköposti: sskry(at)luukku.com

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Salpausselän kirjailijat r.y:n sihteeri Merja Toivanen,
Koivumäentie 12, 15240 Lahti.
Puh. 040 865 6097

3. REKISTERIN NIMI

Salpausselän kirjailijat r.y:n jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Salpausselän kirjailijat r.y:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
- nimi, osoite
- puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotisivuosoite

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityjen perustiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Kaikki yhdistykselle saapuneet jäsenhakemukset säilytetään pöytäkirjojen liitteinä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa viranomaisilmoituksia varten, esim. verohallinto. Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin, mikäli rekisteröity on antanut tähän suostumuksen.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköiset jäsenrekisteritiedot tallennetaan tietokantaan, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, ja henkilötietoaineistojen käsittely edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain siihen erikseen oikeutetuilla henkilöillä.

Salpausselän kirjailijat ry:n nettisivustolla https://salpausselankirjailijat.yhdistysavain.fi/ on yhdistyksen jäsenille suljettu Jäsenhuone, jonne rekisteröityneillä yhdistyksen jäsenillä on käytössään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Jäsenhuoneeseen rekisteröityneiden itse antamia tietoja pääsee tarvittaessa tarkistamaan vain siihen erikseen nimetty nettisivuston pääkäyttäjä salasanoin. Yhdistyksen nettisivusto on Avoine Oy:n palvelimella (Yhdistysavain), Suomessa sijaitsevan Elisan palvelimella, valvotussa, lukitussa tilassa ja palvelimen tiedot on salattu.

Kirjailijatiedot, jotka yhdistyksen jäsen on toimittanut yhdistyksen nettisivulle Kirjailijoitamme-sivulle, ovat julkisia ja hänen itsensä sinne toimittamia.
Henkilötiedot säilytetään yhdistyksen jäsenrekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Salpausselän kirjailijat r.y:n jäsen.

9. TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu jäsenrekisteriin.

Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla osoitteeseen Koivumäentie 12, 15240 Lahti, tai muulla tavalla varmennetusti.

Tarkastus tapahtuu rekisterinpitäjän kanssa sovittavassa paikassa ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröidyn on oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan olemalla yhteydessä Salpausselän kirjailijat r.y:n sihteeriin Merja Toivaseen joko puhelimitse 040 865 6097 tai sähköpostilla sskry(at)luukku.com. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilökortista.