Vetoomus Kiveriön kirjaston säilyttämiseksi

12.9.2011

Kiveriön kirjasto on jälleen päätetty lopettaa ja sen puolesta on julkaistu vetoomus, jonka voi käydä allekirjoittamassa Lahden kirjastoissa, tai netissä Adressit.com -sivustossa. Tiistaina 13.9. klo 8.30 YLE Lahdessa on vetoomuksen alkuunpannut, yhdistyksen jäsen, Heikki Saure haastateltavana.

Adressin Kiveriön sivukirjaston säilyttämiseksi voi allekirjoittaa myös netissä Adressit.com -sivustossa TÄSTÄ.

--

Vetoomus kirjaston puolesta

Kiveriön kirjasto Lahdessa on lakkautusuhan alla. Vetoamme Lahden kaupungin päättäjiin, jotta Kiveriön kirjastoa ei lakkauteta. Ehdotamme, että Lahti tekee periaatepäätöksen: yhtään kirjastoa ei lakkauteta. Se olisi parasta mahdollista mainosta Lahden kaupungin kulttuuri-imagolle.

Kiveriön kirjasto on yritetty lakkauttaa monta kertaa vuosikymmenien ajan. Erinomaisesti palveleva lähikirjasto on koettu niin tärkeäksi, että sitä ovat puolustaneet tarmokkaasti kirjailijat, suomentajat, taiteilijat, opettajat, toimittajat ja monet muutkin asiakkaat.

Kiveriön kirjaston lopettamista ei voi uskottavasti perustella säästötarpeilla. Lakkauttamisesta koituva säästö on mitätön, jos sen suhteuttaa Lahden kaupungin koko budjettiin. Kiveriön kirjasto on palvellut loistavasti ihmisiä vuosikymmeniä. Vuodesta 1981 asti siellä on toiminut myös taidelainaamo.

Kiveriön kirjastoa käyttävät ahkerasti eri ikäryhmät lapsista vanhuksiin. Sen vieressä sijaitsevat koulu, päiväkoti, Lahden vanhusten asuntosäätiö ja Lahden Lähimmäispalvelu. Inhimillisen kokoisessa lähikirjastossa lapset oppivat käyttämään kirjaston palveluja tuttujen kirjastonhoitajien opastuksella. Myös päiväkodit ja koulut opettavat lapset käyttämään lähikirjastoa. Maahanmuuttajalapsille lähikirjasto tarjoaa mahdollisuuden tutustua suomenkieliseen kirjallisuuteen. Vahva suomen kielen taito on avain menestykseen. Lähikirjasto vaikuttaa myönteisesti myös vanhusten kuntoon ja mielenterveyteen sangen edullisella tavalla. Lähikirjasto on sijoitus, ei kuluerä.

Nyt on Lahden kaupungin päättäjien tilaisuus osoittaa, löytyykö heiltä sivistystä, kulttuuria ja inhimillisyyttä.

Kirjastoa ei saa lakkauttaa!

 

Lisätietoja:

Annika Ardin                                                  Heikki Saure

tietokirjailija, kustantaja                              kirjailija, toimittaja

puh. 050 554 39 61                                       puh. 050 545 7194

annika.ardin(at)fabella.fi                                heikki.saure(at)phnet.fi