Puheenjohtaja vaihtui

22.2.2011

Sirpa Papinaho
(Kuva: Jussi Lehtonen)
Sirpa Papinaho (Kuva: Jussi Lehtonen)

Viisi vuotta Salpausselän kirjailijoita luotsannut puheenjohtaja Alli Kantola jätti puheenjohtajan tehtävät seuraajalleen lahtelaiselle Sirpa Papinaholle tiistaina 22.2.2011 pidetyssä vuosikokouksessa. Ansioistaan yhdistyksen puheenjohtajana Kantola nimettiin yhdistyksen kunniajäseneksi. Hän on Salpausselän kirjailijat r.y:n yhdeksäs kunniajäsen.

Johtokunnan entisistä jäsenistä johtokuntaan valittiin uudelleen Timo Sandberg, Eija Piekkari, Anneli Seppälä ja Mila Teräs. Uusia jäseniä johtokunnassa ovat Tuulikki Norrlin ja Niko Kauko. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Sandberg, sihteerinä ja rahastonhoitajan tehtävissä jatkaa johtokunnan ulkopuolelta Merja Toivanen. Tiedotusvastaavana toimii Anneli Seppälä.

Sirpa Papinaho oli mukana Lahden Kirjamessut 2011 -suunnitteluryhmässä, jossa hän edusti paikkakunnan kirjailijoita, ja Tuulikki Norrlin on Etelä-Suomen Sanomien uuden verkkolukupiirin vetäjä.